Màn hình bị chớp tắt khi mở lần đầu nhưng restart lại hết?

Câu hỏi

Máy em khi mới mở thì bị chớp tắt màn hình xong rồi restart hoặc shut down mở lại thì không còn bị nữa nhưng lần nào mở vào lần đầu tiên đều bị chớp tắt màn hình cho hỏi vậy bị tình trạng gì ạ? Làm sao khắc phục?

trong tiến trình 0
Tam 3 năm 2021-10-13T01:43:47+07:00 0 Trả lời 39 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-10-13T01:48:25+07:00

    Máy tính của bạn đã sử dụng thời gian bao lâu rồi? Có lẽ đã “đến tuổi” của màn hình rồi, nhiều khả năng bị hư hoặc chạm mạch màn hình, cũng có thể bị lỏng dây cắm, cũng có thể bị driver màn hình,… Này phải tháo ra xem mới biết rõ nguyên nhân.

Để lại câu trả lời