Mất giấy tờ tên Đỗ Thị Ngọc Lan, rơi ở Bình Dương

Câu hỏi

Vào ngày 24/12/2022 mình có bị mất giấy tờ bao gồm CCCD, cà vẹt, bảo hiểm xe máy… tất cả đều mang tên Đỗ Thị Ngọc Lan, giấy tờ bị rơi mất ở tỉnh Bình Dương.

Ai nhặt được hãy liên hệ 0334515641 gặp Yến, xin cảm ơn và hậu tạ.

0
hongquy 11 tháng 2022-12-29T17:32:27+07:00 0 Câu trả lời 25 lượt xem 0

Để lại câu trả lời