Mất giấy tờ tên Phan Công Tri và cavet xe, căn cước công dân, BHYT

Câu hỏi

Mất giấy tờ. Mình có làm rơi cái bóp trong đó có 1 cavet xe, 1 căn cước công dân, 1 thẻ BHYT và 1 số giấy tờ khác mang tên PHAN CÔNG TRI.

Ai nhặt được cho mình xin chuộc lại theo SĐT 0862557762.

0
hongquy 1 năm 2022-11-28T16:26:26+07:00 0 Câu trả lời 12 lượt xem 0

Để lại câu trả lời