Máy tính bị hư download thì phải làm sao?

Câu hỏi

Máy tính bị hư download thì phải làm như thế nào?

Đang trả lời 0
hà châu 6 tháng 2021-08-02T02:32:05+07:00 0 Trả lời 15 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn có thể nói rõ hơn là hư download như thế nào không?

    Nếu bạn đang dùng phần mềm download IDM (Internet Download Manager) phiên bản lậu (crack hoặc key share) có thể đã bị lỗi hoặc hết hạn. Bạn có thể mua bản quyền IDM hoặc cài lại một phiên bản free khác.

    Hoặc bạn cài trình duyệt Cốc Cốc có hỗ trợ download video, music,…

Trả lời