Máy tính bị lỗi không cập nhật được game gì?

Câu hỏi

Máy tôi bị lỗi xong giờ không làm được gì, cập nhật game cũng không được. Giúp tôi với.

Máy tính bị lỗi cập nhật

trong tiến trình 0
kikulot 2 năm 2022-04-07T18:02:06+07:00 0 Trả lời 32 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    1
    2022-04-07T18:03:29+07:00

    Có thể là do thiếu phần mềm môi trường để mở các file này. Bạn xem lại để cài các phần mềm cần thiết để mở các file đó nhé. Hoặc có thể đã bị virus buộc phải cài lại Win máy tính.

Để lại câu trả lời