Máy tính bị lỗi mất phần Windows Update?

Câu hỏi

Máy tính của em bị lỗi mất phần Windows Update rồi ạ. Mọi người giúp em với?

Đang trả lời 0
khiem758021 7 tháng 2022-05-26T21:58:26+07:00 0 Trả lời 15 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Máy tính của bạn đang dùng Windows mấy? Và có bản quyền hay dùng bản crack?

Trả lời