Máy tính bị lỗi mất phần Windows Update?

Câu hỏi

Máy tính của em bị lỗi mất phần Windows Update rồi ạ. Mọi người giúp em với?

trong tiến trình 0
khiem758021 2 năm 2022-05-26T21:58:26+07:00 0 Trả lời 33 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Máy tính của bạn đang dùng Windows mấy? Và có bản quyền hay dùng bản crack?

Để lại câu trả lời