Máy tính không có Bluetooth làm sao để bật?

Câu hỏi

Làm cách nào để máy tính có Bluetooth được mọi người ơi?

Đang trả lời 0
buiduy 1 năm 2021-10-30T15:50:47+07:00 0 Trả lời 28 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Kiểm tra series máy tính của bạn có hỗ trợ bluetooth không. Nếu có thì sau đó cài driver bluetooth của series máy đó vào. Bấm nút Add Bluetooth or other device để máy tính quét cài tự động xem sao.

Trả lời