Máy tính nâng cấp tự động lên Windows 10 32bit làm sao để up lên 64bit?

Câu hỏi

Em vừa mới nâng cấp lên Windows 10 nhưng em không chọn up file 64bit mà để máy up thẳng (máy em 32bit) bây giờ cho cách nào cho nó lên 64bit không ạ?

trong tiến trình 0
hinee 3 năm 2021-10-18T17:18:52+07:00 0 Trả lời 30 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    0
    2021-10-18T17:24:46+07:00

    Phiên bản Windows 32bit và 64bit là khác nhau. Nếu muốn cài 64bit bạn phải cài lại phiên bản Windows mới thôi, không nâng cấp 32bit lên 64bit được.

Để lại câu trả lời