Máy tính vẫn cắm loa mà không có tiếng?

Câu hỏi

Máy mình loa vẫn cắm mà không có tiếng là sao? Mình đã thử nhiều cách trên mạng nhưng vẫn không được. Mong được mọi người giúp đỡ.

Lỗi loa máy tính

trong tiến trình 0
may hong 2 năm 2022-03-05T15:56:50+07:00 0 Trả lời 57 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn thử rút ra cắm lại hoặc cắm vào cổng khác xem sao. Hoặc kiểm tra lại dây xem có bị hư không, sau đó kiểm tra lại device âm thanh.

Để lại câu trả lời