Mentor và Mentee là gì?

Câu hỏi

Trong một số hội thảo về cộng đồng người ta hay nhắc tới một từ mentor và mentee. Ai hiểu có thể giải thích giúp em mentor và mentee là gì không ạ?

Thành công! 0
Cô Bé Mộng Mơ 1 năm 2 Câu trả lời 210 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Mentor và mentee hiểu đơn giản là Người cố vấn và Người được cố vấn. Tức là những người có kinh nghiệm sẽ giúp đỡ, định hướng bạn đi con đường đúng đắn và tốt nhất.

    Bạn có thể xem thêm về Dự án “EM NUÔI” của Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng

    Trả lời hay nhất
    Hủy chọn câu trả lời hay nhất
  2. Mentor là người cố vấn, người huống dẫn. Có thể xem như một người thầy.

Trả lời