Môn Kế toán tài chính: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh?

Câu hỏi

Bài tập Môn Kế toán tài chính:

Câu 1 (3,0 điểm). Công ty cổ phần Minh Anh chuyên sản xuất linh kiện. Ngày 31/12/N có số dư một số tài khoản như sau:

TK 1122: 4.613.505.000đ (chi tiết 200.500 USD);

TK 3411: 676.500.000₫ (chi tiết 30.000 USD, vay ngắn hạn BIDV),

TK 131M: 235.000.000đ (dư Có, chi tiết 10.000 USD, khách hàng M trả trước và Công ty cam kết sẽ giao hàng vào tháng sau).

Tỷ giá mua, bán chuyển khoản công bố ngày 31/12/N tại ngân hàng công ty Minh Anh thưởng giao dịch lần lượt là 23.350 – 23.530 VND/USD.

Yêu cầu: Tính toán, hạch toán đánh giá lại các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ của công ty Minh Anh ngày 31/12/N theo quy định của thông tư 200 (TT200/2014/TT-BTC).

Câu 2 (4,0 điểm). Công ty cổ phần Đại Phát trong năm N có tình hình đầu tư tài chính như sau:

  1. Ngày 5/4/N mua 3000 trái phiếu do công ty T phát hành, giá mua bằng mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Lãi suất trái phiếu 10% lãi được trả bằng chuyển khoản sau mỗi 12 tháng. Công ty dự kiến nắm giữ số trái phiếu khi đáo hạn.
  2. Ngày 1/11/N chi TGNH cho công ty A vay 1.500.000.000 đồng, thời hạn 36 tháng, lãi trả một lần khi đáo hạn.
  3. Ngày 15/12/N rút tiền gửi thanh toán 1.000.000.000 đồng sang gửi có kỳ hạn 3 tháng tạ ngâni hàng VCB.

Yêu cầu:

  1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh;
  2. Trình bày các chỉ tiêu liên quan các khoản đầu tư tài chính trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N của công ty Đại Phát. Cho biết số dư đầu năm của các tài khoản này bằng 0.

Câu 3 (4,0 điểm). Công ty cổ phần kinh doanh Nhà Vui tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 3/N có các nghiệp vụ phát sinh sau (đvt: 1.000 đồng):

Số dư đầu tháng 3/N của TK 217: 150.450.000 (chi tiết văn phòng cho thuê, trong đó giá trị quyền sử dụng đất 130.250.000), TK 2147: 4.280.000.

  1. Ngày 2/3/N mua một mảnh đất với giá 125.000.000, dự kiến sử dụng để cho thuê. Các chi phí pháp lý liên quan là 1.050.000. Tất cả đã được thanh toán bằng chuyển khoản.
  2. Ngày 10/3/N phân bổ tiền cho thuê văn phòng đã nhận trước cho tháng này là 550.000.
  3. Ngày 30/3/N trích khấu hao văn phòng cho thuê tháng này là 677.500.

Yêu cầu:

  1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh;
  2. Trình bày chỉ tiêu nguyên giá và hao mòn bất động sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán quý

I/N.

 

0
nhunnn 2 tháng 2023-12-22T02:01:43+07:00 0 Câu trả lời 126 lượt xem 0

Để lại câu trả lời