Môn thể dục: Trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi, giai đoạn nào quan trọng nhất?

Câu hỏi

Mọi người giúp em câu hỏi môn thể dục này với: Trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi giai đoạn nào quan trọng nhất?

Đang trả lời 0
axby 9 tháng 2021-04-30T23:51:36+07:00 2 Câu trả lời 3781 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1
  2021-05-01T01:08:34+07:00

  Nhảy xa kiểu ngồi gồm 4 bước:
  1. Giai đoạn chạy đà.
  2. Giai đoạn giậm nhảy.
  3. Giai đoạn trên không.
  4. Giai đoạn tiếp đất.

  Giai đoạn quan trọng nhất trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi theo tôi là giậm nhảy. Đây là giai đoạn quyết định bạn nhảy xa hay không.

 1. Đó là giai đoạn khởi  động bạn à!

   

Trả lời