Môn toán 12: Tìm điện tích q(t) trên tụ điện nếu q(0) = 0.4?

Câu hỏi

Môn toán học lớp 12:

Bài tập 3.7. Một nguồn điện một chiều 200V được đặt vào mạch RC với R = 1000 Omega và C = 5 * 10 ^ – 6 * F. Tìm điện tích q(t) trên tụ điện nếu q(0) = 0.4.

Xác định điện tích và dòng điện tại thời điểm t = 0.005s. Xác định điện tích trên tụ điện khi t -> ∞.

0
NguyenTuanCanh 7 tháng 2023-11-13T18:41:22+07:00 0 Câu trả lời 17 lượt xem 0

Để lại câu trả lời