Money tìm chị Lâm Song Nhi 2002, quê ở An Giang

Câu hỏi

Tôi là Money.
Cần tìm chị bị mất liên lạc, là chị Lâm Song Nhi, sinh năm 2002 (năm nay 18 tuổi) chị ở tỉnh An Giang. Hiện chị vẫn còn đi học.

Chị rất quan trọng với tôi. Mong mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn.

0
aloalo0101 3 tuần 0 Câu trả lời 25 lượt xem 0

Trả lời