MS Access: Viết bài toán quản lý học sinh và xác định các đối tượng chính?

Câu hỏi

Em đang học về Microsoft Access nhưng mà thầy em kêu viết bài toán quản lý học sinh và xác định các đối tượng, các hoạt động chính.

Em mong mấy anh giải dùm em bài này, em chưa hiểu lắm về cách xác định đối tượng và các hoạt động chính.

Cảm ơn mấy anh/chị vì sự giúp đỡ này.

Microsoft Access 2016

trong tiến trình 0
noname255 2 năm 2021-09-12T17:32:01+07:00 0 Trả lời 176 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Kiến thức cơ bản nên bạn xem lại các chức năng và thao tác trên Access và thực hành lại từng bước cho quen nhé.

    – Trang support về Access của Microsoft: Các tác vụ cơ bản cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính (Access cho Microsoft 365, Access 2019, Access 2016, Access 2013).

    – Diễn đàn Thủ thuật Access: https://thuthuataccess.com/forum/

    – Kênh Youtube hướng dẫn: Microsoft Access 2016: Làm quen với cơ sở dữ liệu ACCESS

Để lại câu trả lời