Mubahi là gì?

Câu hỏi

Em lướt trên Facebook có thấy chữ Mubahi, sau đó có hỏi người bạn mà họ cũng không biết Mubahi là gì. Vậy Mubahi là tiếng nước nào và nó có nghĩa là gì?

Mubahi là gì?

Đang trả lời 0
Thúy Vy 5 tháng 2022-07-02T01:17:21+07:00 0 Trả lời 56 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Mubahi chỉ là cách gọi vui và nó là viết tắt của từ Mũ bảo hiểm thôi bạn ạ. Vì cụm từ mũ bảo hiểm quá dài nên khi gõ trên mạng người ta viết vậy cho lẹ và gọn.

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời