Muốn làm cảnh sát môi trường thì cần điều kiện gì?

Câu hỏi

Cho em hỏi hiện tại em có bằng đại học kỹ sư môi trường, em muốn làm cảnh sát môi trường thì cần những điều kiện gì ạ?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 107 lượt xem 0

Trả lời