N/A nghĩa là gì?

Câu hỏi

Trong các file tài liệu hoặc phần mềm có các cột thông số kỹ thuật, khi một cột thông tin nào đó không có thông tin thường xuất hiện ký hiệu N/a. Vậy N/A là viết tắt của từ gì? Nó có ý nghĩa ra sao?

N/A nghĩa là gì?

trong tiến trình 0
Thúy Vy 2 năm 2022-05-24T03:09:13+07:00 1 Câu trả lời 24 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

 1. Trường hợp điển hình nhất, theo từ điển, N/A viết đầy đủ là Not Available, nghĩa là Dữ liệu không xác định. Trường hợp cũng khá phổ biến khác đó là No Answer, nghĩa là Không đáp án.

  N/a là gì trong Microsoft Excel?

  “N/A” hay xuất hiện nhiều nhất ở trong công nghệ thông tin. Cụ thể đó là Microsoft Excel. Khi bạn nhập sai một dữ liệu nào đó, hệ thống không thể nào đưa ra được kết quả. Và nó sẽ hiển thị “N/A” để người dùng biết lỗi mà sửa lại.

  N/A trong tin học là gì?

  Từ N/A thường là viết tắt của cụm từ No Active hay No Available. Từ No Available bạn có thể hiểu theo nghĩa là không thể kích hoạt được tài khoản hay một số chương trình nào đấy.

  No Available thường xuyên được thấy khi bạn sử dụng các phép tính mà không tính được. Người ta thường để là N/A không tính được do nguyên nhân không hiểu được phép tính. Ví dụ như một phép tính chia cho 0 là một phép tính sai do đó không thể thực hiện được.

  Chọn là câu trả lời hay nhất
  1
  2022-05-31T15:31:47+07:00

  Là không có sẵn, không xác định hoặc chưa có thông tin

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời