Nấm kim châm châm vào người có đau không?

Câu hỏi

Đôi khi cười khúc khích với những câu hỏi ngu ngơ. Nấm kim châm châm vào người có đau không? Ai giúp Anna trả lời câu hỏi này đi nè.

0
Anna Du 4 năm 2018-09-12T10:58:58+07:00 0 Câu trả lời 328 lượt xem 0

Trả lời