Nếu file chính bị xoá thì file nén có bị ảnh hưởng dữ liệu không?

Câu hỏi

Hỏi về file dữ liệu của Windows 10. Nếu file chính bị xoá nhưng file nén vẫn còn thì dữ liệu trong file nén có bị ảnh hưởng gì khi giải nén không?

trong tiến trình 0
Marubaka 2 năm 2022-07-31T01:37:08+07:00 0 Trả lời 28 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Khi bạn nén 1 file thì lúc đó đã tạo ra 1 bản copy của file chính được nén lại, nên khi bạn xoá file chính thì file nén vẫn còn đầy đủ, không ảnh hưởng gì nhé. Cơ bản thì 2 file này hoàn toàn độc lập nhau.

Để lại câu trả lời