Nếu tin nhắn Messenger trong group chat cho vào spam khi xem có bị hiện ‘đã xem’?

Câu hỏi

Mọi người ơi, nếu như tin nhắn Messenger trong group chat cho vào phần spam thì khi xem tin nhắn có bị hiện đã xem không ạ?

Logo Messenger

trong tiến trình 0
ngukhungl 3 năm 2021-08-09T16:21:15+07:00 0 Trả lời 850 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Tin nhắn khi đưa vào spam sẽ xem là tin nhắn, dĩ nhiên Messenger không hiện là “đã xem” hay “seen” rồi. Chức năng này chỉ hiện thị khi 2 người đã kết bạn với nhau nhé. Trường hợp kết bạn với nhau nhưng bạn xem tin nhắn xong rồi mà quăng vào spam thì người bên kia vẫn thấy “đã xem”. Nếu muốn bỏ chức năng này bạn có thể vào cài đặt để tắt nó.

Để lại câu trả lời