Ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam hiện nay là gì?

Câu hỏi

Tôi muốn hỏi là ngành kinh tế mũi nhọn nước ta hiện nay là ngành gì? Việt Nam ta hiện nay nên phát triển như thế nào?

0
Trần Chí Quyền 7345 1 năm 2023-01-17T16:29:25+07:00 0 Câu trả lời 27 lượt xem 1

Để lại câu trả lời