Nghỉ học ngang trung tâm tiếng Anh, có bị gửi giấy báo về nhà?

Câu hỏi

Hiện tại em đã nghỉ học trung tâm tiếng Anh vì thấy không hiệu quả. Cho em hỏi trung tâm có gửi giấy gì về nhà không ạ? (vì em nghỉ ngang). Bố mẹ mà biết em nghỉ học thì “chết” emLớp học dạy tiếng Anh mất.

Đang trả lời 0
Rum 3 tháng 1 Trả lời 89 lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu bạn đã đóng đủ tiền học phí tháng đó thì thường trung tâm sẽ không gửi giấy về nhà. Học tiếng Anh phần lớn đòi hỏi người học phải luyện tập là nhiều. Nên mới đi học mà muốn có thể giỏi tiếng Anh ngay thì có đi trung tâm nào học cũng vậy.

Trả lời