Ngồi thiền bị tẩu hỏa nhập ma có thật không?

Câu hỏi

Mình định tập thiền định nhưng nghe nói có nhiều người tập xảy ra những hiện tượng như là tẩu hỏa nhập ma, cảm giác bị ai đó quấy rầy… Liệu những hiện tượng đó có thật không? Và việc ngồi thiền có tốt không?

Đang trả lời 0
Thich kham pha 11 tháng 1 Trả lời 158 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trước giờ chưa nghe ai ngồi thiền mà bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ nghe luyện võ công tẩu hỏa nhập ma trong phim chưởng thôi.

Trả lời