Người ngoại đạo muốn tìm hiểu về công giáo?

Câu hỏi
Tôi là người ngoại đạo nhưng có niềm tin vào Thiên Chúa và muốn tìm hiểu về công giáo thì có thể đến nhà thờ vào thứ mấy? Ngồi ở đâu và phải làm những gì ạ? Cảm ơn.
0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 187 lượt xem 0

Trả lời