Người thi hành công vụ bồi thường bỏ qua bằng chứng có vi phạm pháp luật?

Câu hỏi

Bà Lê Thanh khiếu nại cơ quan có thẩm quyền về vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Quá trình giải quyết vụ việc, ông M được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà. Bà Thanh phát hiện ông M có hành vi cố ý bỏ qua các bằng chứng làm sai lệch hồ sơ vụ việc xác mình. Hỏi hành vi của ông M có vi phạm và bị xử lý kỷ luật không?

0
hovanly 7 tháng 2023-09-05T23:40:26+07:00 0 Câu trả lời 15 lượt xem 0

Để lại câu trả lời