Nguyễn Thị Thu Hiền 1975 tìm mẹ đẻ từng học trường Đại học Thuỷ Lợi

Câu hỏi

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền sinh năm 1975 tìm mẹ đẻ. Mẹ tôi là người miền Nam ra học tại trường Đại học Thuỷ Lợi Hà Nội, năm 1975 do chiến tranh nên ông bà ngoại tôi ra đưa mẹ tôi về miền Nam, từ đó mẹ con tôi thất lạc nhau.

Tôi được một cán bộ trong trường nhặt được và nhận về nuôi, nay tôi đang sinh sống với bố mẹ nuôi ở Ninh Bình. Tôi được biết là tôi rất giống mẹ đẻ tôi. Nay bố mẹ nuôi của tôi đã rất lớn tuổi, mọi người trong gia đình cũng hiểu tâm tư tình cảm của tôi nên khuyến khích tôi tìm mẹ đẻ. Dù được bố mẹ nuôi yêu thương và tôi cũng hết lòng yêu thương chăm sóc bố mẹ nuôi nhưng trong thâm tâm, chính vì chăm sóc bố mẹ nuôi nên tôi muốn tìm lại mẹ đẻ để có thời gian gần gũi chăm sóc mẹ tuổi về già.

Nỗi lòng của đứa con sau bao năm xa cách mẹ đẻ, mong muốn được gặp mẹ, gần gũi chăm sóc cho mẹ. Tôi mong mẹ con tôi sớm được đoàn tụ. Đó là tất cả thông tin tôi có về mẹ, rất mong người thân quen của mẹ hoặc ai biết được về thông tin câu chuyện của mẹ tôi liên lạc với tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thị Thu Hiền 1975 tìm mẹ đẻ

0
Nguyen Thi Thu Hien 1 năm 2020-11-21T21:37:58+07:00 0 Câu trả lời 363 lượt xem 1

Trả lời