Nhà trường mang bản chất giai cấp là sao?

Câu hỏi

Ai có thể giúp đỡ em làm sáng tỏ câu “Nhà trường mang bản chất giai cấp” được không ạ?

trong tiến trình 0
Vu Ngoc Tam 3 năm 2020-09-24T18:40:33+07:00 1 Trả lời 524 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

    2
    2020-09-24T18:46:27+07:00

    Câu đầu tiên muốn hỏi bạn là bạn có ghi nhầm “nhà trường” và “nhà nước” không? Nếu so sánh nhà trường và nhà nước thì cũng có những điểm chung, xét về giai cấp thì cả 2 đều là giai cấp thống trị. Nhà trường ở quy mô nhỏ hơn.

    Nhà nước như thế nào con người xã hội như thế ấy, nhà trường như thế nào học sinh như thế ấy. Nhà trường và nhà nước đều dùng hệ thống để cai trị. Ở nhà trường là nội quy và có giám thị, ở nhà nước là luật pháp và có người thi hành công vụ.

Để lại câu trả lời