Nhận xét mang tính xây dựng khi người khác vừa làm xong?

Câu hỏi

Nhận xét mang tính xây dựng. Tại sao nên nhận xét ngay khi người ta còn nhớ họ vừa làm gì?

trong tiến trình 0
my lien 2 tháng 2024-03-08T02:28:59+07:00 0 Trả lời 451 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Vì bản chất con người hay quên, bộ não cần thời gian để tiếp thu và xử lý. Con người vốn không tự mình nhận thấy rõ bản thân mình nên cần người khác quan sát và góp ý, nhận xét.

Để lại câu trả lời