Nhảy xa: Dùng gót bàn chân để giậm nhảy ở ván, đúng hay sai?

Câu hỏi

Câu hỏi môn Nhảy xa: Đặt chân giậm nhảy vào ván giậm nhảy bằng gót bàn chân, đúng hay sai. Tại sao?

Đang trả lời 0
Nguyen Dinh Huy 12 tháng 1 Trả lời 631 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu giậm nhảy hướng về phía trước thì phải dùng mu bàn chân mới có thế để bật bạn nhé, cứ hình dung như chiếc lò xo nó bật lên thì thế bật của vật thể phải có phần chạm ở phần đầu tiên. Bạn cũng có thể thử dùng gót chân xem có thể nhảy xa được hay không? Nên câu hỏi trên theo mình là sai nhé.

Trả lời