Nhịp tim khi gặp người mình thích là bao nhiêu?

Câu hỏi

Có ai biết nhịp tim khi gặp người mình thích là bao nhiêu không?

trong tiến trình 0
Nguyn 2 năm 2021-10-30T14:46:07+07:00 0 Trả lời 27 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Ở người lớn, mỗi phút tim đập trung bình từ 60 đến 100 nhịp. Khi trái tim đập trên 100 nhịp/phút gọi là nhịp tim nhanh, khi trái tim đập dưới 50 nhịp/phút gọi là nhịp tim chậm. Trong lúc ngủ, nhịp tim trung bình của người lớn là từ 50 đến 90 nhịp/phút.

    Nếu gặp người mình thích nhịp tim sẽ nhanh hơn lúc bình thường, không có con số nhịp tim chính xác vì còn tùy thuộc vào thể trạng mỗi người, thời điểm, không gian và mức độ thích.

Để lại câu trả lời