Nho Ninh Thuận có bao nhiêu loại?

Câu hỏi

Ninh Thuận nổi tiếng là xứ sở của nho, vậy nho ở đây có bao nhiêu loại?

0
Kendy Đạt 1 năm 0 Câu trả lời 142 lượt xem 0

Trả lời