Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam hiện nay?

Câu hỏi

Hãy cho biết nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam hiện nay như thế nào? Doanh nghiệp gặp những khó khăn gì khi tuyển dụng nhân viên? Lộ trình sắp tới hay những bước đi cụ thể của bạn như thế nào để có được việc làm sau khi tốt nghiệp?

0
Bun 3 năm 2021-12-17T13:26:22+07:00 0 Câu trả lời 63 lượt xem 1

Để lại câu trả lời