Những thách thức tiêu tốn chi phí lớn nhất về quản lý kho là gì?

Câu hỏi

Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may quản lý kho của bạn bằng cách nào ạ? Có anh chị nào có cách/ sử dụng phần mềm quản lý nào hiệu quả, tiện lợi không ạ? Và thông thường thì những thách thức tiêu tốn chi phí lớn nhất về quản lý kho là gì?

0
tienthinh83 2 năm 2022-08-10T14:49:44+07:00 0 Câu trả lời 23 lượt xem 0

Để lại câu trả lời