Nợ xấu ngân hàng (CIC) có những cấp độ nào?

Câu hỏi

Nếu bạn vay tiền ngân hàng mà trong quá trình thanh toán lãi suất bạn thanh toán chậm hoặc trễ ngày thanh toán thì ngân hàng sẽ được bạn vào danh sách nợ xấu (CIC). Vậy ngân hàng chia nhóm khách hàng vào những nhóm cấp độ nào?

Nợ xấu ngân hàng gồm những cấp độ nào?

trong tiến trình 0
Nam Châm 6 năm 2018-11-14T00:32:04+07:00 1 Trả lời 551 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. This answer is edited.

  Nợ xấu là những khoản nợ được phân loại từ nhóm 3 (dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (khả năng mất vốn cao). Hay nói cách khác, nợ xấu là các khoản nợ quá hạn trả lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày, đồng thời quy định các ngân hàng thương mại căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng để hạch toán các khoản vay vào các nhóm thích hợp. Như vậy nợ xấu được xác định theo 2 yếu tố: Đã quá hạn trên 90 ngày và khả năng trả nợ đáng lo ngại. Đây được coi là định nghĩa của chung trong giới tín dụng chuyên ngành.

  Khi vay tín chấp hay vay thế chấp tại Ngân hàng hay Tổ chức tài chính, thì tổ chức tín dụng sẽ cung cấp cho CIC thông tin về các khoản vay, tên người vay, và quá trình thanh toán khoản vay đó. Sau đó, CIC sẽ tổng hợp chúng thành một cơ sở dữ liệu thống nhất phản ánh lịch sử tín dụng của từng cá nhân.

  CIC (Credit Information Center) hay còn gọi là Trung tâm Thông tin tín dụng. CIC là tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có chức năng thu nhận, lưu trữ, phân tích, xử lý, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật.

  Phân loại các nhóm nợ trên hệ thống CIC

  Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

  – Các khoản nợ có khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng thời hạn.
  – Các khoản nợ trong hạn;
  – Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày (Khách hàng quá hạn từ 1 đến 10 ngày sẽ phải trả thêm lãi phạt quá hạn 150%).

  Nhóm 2 (Nợ cần chú ý):

  – Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến dưới 30 ngày;
  – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu.

  Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn):

  – Các khoản nợ quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày;
  – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 30 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
  – Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

  Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn):

  – Các khoản nợ quá hạn từ 90 ngày đến dưới 180 ngày;
  – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 30 ngày đến dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ đã được cơ cấu lại lần đầu;
  – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai.

  Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn):

  – Các khoản nợ quá hạn từ 180 ngày trở lên;
  – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
  – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
  – Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn.

  Đối với các khách hàng được xếp hạng vào nhóm 3-4-5 sẽ rất khó để đi vay ngân hàng hoặc các tổ chức khác. Trên thực tế thông tin về lịch sử tín dụng của khách hàng vay vốn trên hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên toàn quốc sẽ được hệ thống dữ liệu ghi nhớ trong vòng 3 – 5 năm kể từ thời điểm người đi vay trả đầy đủ gốc và lãi.

  Với một số ngân hàng và tổ chức tín dụng có hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ, đặc biệt là các ngân hàng có vốn nước ngoài hoặc chi nhánh các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, khách hàng đã rơi vào nhóm nợ xấu thì có thể không bao giờ được xét duyệt khoản vay với bất kì hình thức nào.

  Điều này còn ảnh hưởng với những cá nhân có cùng địa chỉ và chung sổ hộ khẩu với khách hàng thuộc nhóm nợ xấu. Ví như vợ chồng bạn cần vay vốn mua nhà, tuy nhiên anh chồng không may có trong danh sách nợ xấu nhóm 3, việc vay vốn sẽ trở nên khó khăn, thậm chí sẽ không được ngân hàng chấp nhận cho vay Vì vậy, khách hàng đi vay cần lưu ý điều này để tránh rủi tro rơi vào nhóm nợ xấu và đánh mất cơ hội vay sau này.

  (Theo thebank.vn và topbank.vn)

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời