Nút Sharing trên win 10 bị ẩn không chia sẻ được?

Câu hỏi

Nút Sharing trên Win 10 bị ẩn không chia sẻ được, mong mọi người hỗ trợ giúp.

Nút sharing win 10

 

Đang trả lời 0
luongvuong0 8 tháng 2021-06-13T01:15:44+07:00 1 Trả lời 90 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Hình như folder của bạn đã được chia sẻ nên nút Share bị ẩn.

    + Trường hợp tương tự: https://voz.vn/t/nut-share-bi-an-khi-chia-se-thu-muc-trong-win-10.92802/

    + Tham khảo thêm về chức năng Sharing trên Win 10: https://quantrimang.com/cach-chia-se-mot-thu-muc-folder-qua-mang-lan-tren-windows-10-124224

Trả lời