Omni channel là gì?

Câu hỏi

Gần đây thuật ngữ omni channel xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Vậy omni channel là gì vậy mọi người?

0
Nam Châm 3 năm 2018-07-08T20:57:44+07:00 0 Câu trả lời 290 lượt xem 0

Trả lời