Ông Tổ của ngành quà tặng quảng cáo là ai?

Câu hỏi

Theo Anna tìm hiểu, ngành quà tặng quảng cáo có nguồn gốc từ nước Mỹ. Và chính ông George Washington là người đã khai sinh ra ngành quà tặng quảng cáo năm 1789.

Nhưng Anna muốn tìm hiểu thêm về quá trình mà ông George Washington đã khơi gợi ra ngành này như thế nào? Mong nhận được thêm nhiều từ sự đóng góp nội dung từ các bạn..!

Đang trả lời 0
Anna Du 3 năm 1 Trả lời 400 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

Trả lời