Phác thảo con đường học tập và sinh hoạt tại trường đại học?

Câu hỏi

Hãy phác thảo con đường học tập và sinh hoạt tại trường đại học?

 

Đang trả lời 0
Lê Anh Tâm 5 tháng 2021-09-11T03:06:57+07:00 0 Trả lời 24 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn có thể phác thảo từng giai đoạn học tập, mục tiêu lớn (4-5 năm học) và mục tiêu nhỏ hằng tuần, hằng tháng, hằng năm. Sẽ cần chuẩn bị những gì? (chi phí sinh hoạt, học tập, đi lại,…). Có thể dùng các phần mềm sơ đồ tư duy (mindmap) để phác thảo, trên mạng có rất nhiều phần mềm cho sử dụng miễn phí, có thể tham khảo phần mềm Xmind nhé.

Trả lời