Phạm Thị Kim Khánh tìm bạn cũ tên Nguyễn Thị Hồng Phượng 1950

Câu hỏi

Phạm Thị Kim Khánh tìm bạn cũ tên Nguyễn Thị Hồng Phượng, sinh năm 1950, quê ở Lái Thiêu.

Trước 1975 làm tại Ngân hàng Quốc Gia VN tại bến Chương Dương (1972-1975) với Phạm Thị Kim Khánh, nhà ở tại 134/61 Yên Đỗ Quận 3, Saigon.

Hồng Phượng có thời gian làm Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, thường trú tại Cư xá Sĩ quan Chí Hoà với chị Hai (không rõ tên). Phượng có 2 con trai tên Tùng Sơn và Tùng Chinh. Có người chị 3 (vợ quận trưởng) ở Bạc Liêu.

Nếu Hồng Phượng còn ở Việt Nam, xin liên lạc với Khánh tại địa chỉ sau:

Tên mới Khánh Kim Hán
Email: khanhhan85743@yahoo.com
Cám ơn.

Nguyễn Thị Hồng Phượng 1950

0
Mai Anh Nguyen 2 năm 2020-05-25T10:27:46+07:00 0 Câu trả lời 662 lượt xem 0

Trả lời