Pingback trong WordPress có chức năng gì?

Câu hỏi

Mình đang tập làm thiết kế web trên WordPress. Mọi người ai rành về WordPress cho em hỏi là pingback có chức năng gì? Và cách sử dụng pingback thế nào?

0
Nam Châm 4 năm 2018-08-29T15:29:26+07:00 0 Câu trả lời 422 lượt xem 0

Trả lời