Quy tắc nào để có tình yêu hạnh phúc?

Câu hỏi

Có quy tắc nào để cho 1 tình yêu trong hôn nhân được hạnh phúc trọn vẹn hay không?

Đang trả lời 0
Ngan 2 năm 1 Trả lời 353 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Đó là sự thủy chung, thành thật và cả niềm đam mê vô bờ bến với tình yêu.

Trả lời