Quy tắc nào để có tình yêu hạnh phúc?

Câu hỏi

Có quy tắc nào để cho 1 tình yêu trong hôn nhân được hạnh phúc trọn vẹn hay không?

Đang trả lời 0
Ngan 3 năm 2019-03-18T20:54:40+07:00 1 Trả lời 409 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Đó là sự thủy chung, thành thật và cả niềm đam mê vô bờ bến với tình yêu.

Trả lời