Răng nanh hàm trên mọc ngầm trong xương hàm có kéo ra được không?

Câu hỏi

Em năm nay lớp 12. Niềng răng được 1 tháng rồi. Em có răng mọc ngầm trong xương hàm trên, tháng sau là em bộc lộ răng, vậy răng có kéo ra được không ạ? Cỡ tuổi em có bị dính khớp không?

Đang trả lời 0
Nam Châm 3 năm 2018-09-17T22:03:44+07:00 1 Trả lời 321 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

Trả lời