Rơi bảng số xe 60K-23613 đoạn từ Hóa An đến cổng chào Biên Hòa

Câu hỏi

Hôm nay mình có đi xe từ Hoá An – Biên Hoà đến cổng chào Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai thì có làm rơi mất biển số xe 60K-236.13. Ai nhặt được cho mình xin lại và hậu tạ.
Liên hệ: 0977245648

0
hongquy 1 năm 2022-11-28T16:38:07+07:00 0 Câu trả lời 10 lượt xem 0

Để lại câu trả lời