Rơi giấy tờ tên Đoàn Thị Vỵ và Nguyễn Đức Vinh tại Hà Nội

Câu hỏi

Cô chú mình làm rơi giấy tờ mang tên Đoàn Thị Vỵ và Nguyễn Đức Vinh trong thời gian từ ngày 19/2 đến 25/2.

Ai nhặt được xin vui lòng gọi: 0912.170.882
Địa chỉ: Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Gia đình tôi xin cảm ơn và hậu tạ. Bạn bè, anh chị em chia sẻ giúp mình để Cô chú mình tìm lại được giấy tờ.

0
thanhht 1 tháng 0 Câu trả lời 111 lượt xem 0

Trả lời