Trả lời ( 1 )

  1. Cách để học giỏi văn theo mình là bạn nên đọc và viết thật nhiều.

    + Đọc: có thể tìm mua các cuốn sách về tiểu thuyết, tản văn,… bán chạy (có thể lên các trang web của các công ty phát hành sách như Saigonbooks, Fahasha, Nhã Nam, Thái Hà Books, First News, Alpha Books, Tiki… để lọc ra tham khảo).

    + Viết: tập viết nhật ký, tạo trang blog viết bài chia sẻ mỗi ngày.

Để lại câu trả lời