Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là gì?

Câu hỏi

Ai làm trong lĩnh vực sản xuất có thể trả lời giúp mình, Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là gì được không? Tại sao phải áp dụng sản xuất tinh gọn so với cách truyền thống?

Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) là gì?

0
Thúy Vy 6 tháng 2022-08-06T18:31:49+07:00 0 Câu trả lời 45 lượt xem 0

Trả lời