Sđd trong chú thích nghĩa là gì?

Câu hỏi

Mình đọc sách giáo khoa hay các tài liệu có trích dẫn từ một nguồn khác, phía dưới mỗi trang đều có chú thích và viết tắt từ Sđd. Thắc mắc mãi mà không biết Sđd là gì? Ai có thể giải thích giúp mình nghĩa của từ này được không?

Sđd nghĩa là gì?

Đang trả lời 0
Thúy Vy 10 tháng 2022-03-22T14:26:19+07:00 0 Trả lời 898 lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

  1. + Trích văn lần nữa, cùng trang, ghi chú mang số thứ tự kế tiếp. Tiếng Việt là: “Cùng một trang”, hoặc “Sách đã dẫn” viết tắt là “Sđd”. Không ghi số trang.

    + Trích văn lần nữa, cùng tác phẩm, khác trang, ghi chú mang số thứ tự kế tiếp. Tiếng Việt là: “Cùng tác phẩm”, hoặc “Sách đã dẫn”. Có ghi số trang.

    Ngoài ra còn có các từ ngữ chú thích khác, bạn có thể tham khảo thêm tài liệu Phương pháp ghi chú trong khảo luận của tác giả Đào Đức Chương: http://viethocjournal.com/2019/03/phuong-phap-ghi-chu-trong-khao-luan/

    Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời