Sẽ ra sao nếu như một đất nước không có lãnh tụ?

Câu hỏi

Sẽ ra sao nếu như một đất nước không có lãnh tụ? Mong mọi người giải đáp giúp em.

trong tiến trình 0
minh6666666 8 tháng 2023-10-10T17:57:29+07:00 0 Trả lời 21 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Lãnh tụ là người có tài năng đặc biệt, hiểu rõ nguyện vọng và khả năng của quần chúng, do đó có thể đưa đường chỉ lối cho quần chúng hành động.

    Chính vì vậy, lãnh tụ không phải lúc nào cũng xuất hiện sẵn, phải đúng thời điểm lịch sử.

Để lại câu trả lời