SHub Classroom: Không mở hay chuyển tab nào nhưng cô bảo là rời khỏi bài thi?

Câu hỏi

Các bạn cho mình hỏi ạ, lúc mình làm bài trên Shub ClassRoom không hề có mở tab hay chuyển tab nào hết mà sao cô lại bảo mình là hệ thống hiện mình rời khỏi bài thi 1 lần vậy ạ??

SHub Classroom

trong tiến trình 0
ngominhnut 3 năm 2021-07-18T02:37:51+07:00 0 Trả lời 2340 lượt xem 2

Trả lời ( 1 )

  1. Theo mình nghĩ là do lỗi kết nối internet, mạng bị gián đoạn nên đã bị ngắt nhưng sau đó được kết nối lại ngay. Hoặc cũng có thể do yếu tố server từ ứng dụng kiểm tra trực tuyến SHub Classroom này.

Để lại câu trả lời